Služby

Riešenie webstránok je postavené na redakčnom systéme, ktorý umožňuje priamy prístup zákazníka k webstránkam a poskytuje možnosť aktualizácie obsahu stránok. V prípade potreby sme pripravení tiež uskutočniť aktualizáciu webstránok za Vás – tak často, ako to uznáte za vhodné, bez poplatkov navyše. Týmto budú Vaše stránky vždy aktuálne, nebudú mŕtve, ako v prípade väčšiny produktov konkurencie. Stránky sa takto stanú viac prospešné, budú mať väčší význam.
Obec ako subjekt verejnej správy má povinnosť danú zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zriadiť na Internete webstránky a informovať týmto spôsobom občanov o činnosti úradu. Vzhľadom k tomu, že obecný úrad je verejnou inštitúciou, očakáva sa riešenie obecných webstránok na profesionálnej úrovni. Obec tiež môže svoje webstránky využiť na prezentáciu podnikateľov, podporu aktivít miestnych spolkov alebo propagáciu obce ako lokality zaujímavú pre turistiku alebo bývanie.

Naše riešenie vyniká nielen svojim rozsahom funkčnosti a služieb, ale i najnižšou cenou v oblasti – ako zriadenia stránok, tak aj ročných prevádzkových poplatkov.

 

Určite si pozrite aj popis nášho komplexného riešenia.