Riešenia

Popis nášho komplexného riešenia:

 • Webstránky – profesionálne a reprezenta-tívne spracované.
 • Aktualizácia webstránok – ich riešenie je postavené na redakčnom systéme, ktorý umožňuje jednoduchú aktualizáciu stránok priamo pracovníkom obce. V prípade potreby sme pripravení uskutočniť aktualizácie webstránok za Vás – tak často, ako to uznáte za vhodné, bez poplatkov navyše. Týmto budú Vaše stránky vždy aktuálne, nebudú mŕtve, ako v prípade väčšiny produktov konkurencie. Stránky sa takto stanú viac prospešné, budú mať väčší význam.
 • Pravidelná starostlivosť a modernizácia.
 • Voliteľné funkcie – súčasťou nášho riešenia sú aj voliteľné funkcie, ako napr. kniha návštev, jazykové mutácie, podpora optimalizácie pre vyhľadávače (SEO), kontaktný formulár, elektronická podateľňa, doména v tvare menoobce.sk.
 • Doména – webstránky sú štandarde umiestnené  na doméne v tvare menoobce.obur.sk. Taktiež je možné stránky umiestniť na dedikovanej doméne zákazníka, sme schopní zaistiť všetky administratívne úkony voči doménovým registrátorom – vrátane realizácie platieb za doménu. Zákazník je tak celkom oslobodený od často i zložitej problematiky registrácie domén.
 • Jazykové verzie – Vaše webstránky je možné doplniť o cudzojazyčné verzie.

Vzhľad webstránok je možné prispôsobiť individuálnym požiadavkám obce.

Obsah webstránok je taktiež prispôsobený Vašim požiadavkám, v prvom rade tomu, aké informácie o Vašej obci máte záujem publikovať. Sme schopní spracovať nielen Vami pripravený materiál, ale zhromažďovaním informácií, fotením priamo u Vás vieme materiál pre potreby webstránok aj produkovať. Webstránky obce tiež musia obsahovať povinnú časť zodpovedajúcu požiadavkám zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Obsah webstránok môže byť nasledujúci:

 • Obecný úrad – informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, možnosť publikovania vyhlášok, rozpočtu, výročných správ apod.
 • Aktuality – správy o aktuálnom dianí v obci v oblasti kultúry, zábavy a športu.
 • Turistické zaujímavosti – informácie o turisticky atraktívnych miestach v obci a jej okolí.
 • História – informácie o histórií obce a kultúrnych pamiatkach.
 • Občianske spolky – informácie o hasičoch, spevokoloch, divadelných súboroch a ďalších spolkoch.
 • Fotogaléria – fotografie obce, usporiadaných akcií apod.
 • Adresár firiem – zoznam firiem s uvedením kontaktných údajov, odkazom na ich vlastné webstránky a ukážkou ich služieb.

Prezentácia podnikateľov a firiem
Súčasťou webstránok obce môže byť prezentácia informácií o firmách, ktoré pôsobia v regióne. Každá firma môže zadarmo uviesť svoje kontaktné údaje a predmet svojho podnikania. Obec môže túto službu spoplatniť a získať tak finančné prostriedky na prevádzku webstránok. V prípade záujmu jednotlivých firiem je možné vytvoriť ich vlastné webové prezentácie za účelom prezentácie ich výrobkov a služieb (ak je taká zákazka realizovaná v súvislosti s riešením webstránok pre obec, je zákazníkovi poskytnutá významná zľava).

Svojpomocná aktualizácia webstránok
Základnou výhodou našich webstránok  je možnosť jednoduchej aktualizácie, vďaka ktorej môžete sami bez obmedzenia upraviť ich obsah. Obsluha aktualizácie stránok je taká jednoduchá, že ju bez problémov zvládne i človek so základnou znalosťou práce s počítačom. Aktualizáciu webstránok je možné uskutočňovať po zadaní užívateľského mena a hesla. Tým sú Vaše webstránky chránené pred neoprávneným zásahom. Redakčný systém Vám následne umožní úpravu celých stránok (štruktúru stránok i obsah jednotlivých stránok). Ovládanie redakčného systému je veľmi jednoduché a jeho obsluhu zvládne i bežný užívateľ počítača.

No okrem tejto možnosti sme pripravení uskutočniť aktualizáciu webstránok za Vás – ako často to len uznáte za vhodné, bez poplatkov navyše.

Ďalšie výhody
Súčasťou štandardného servisu je aj poskytovanie technickej podpory, na ktorú sa môžete obracať so svojimi otázkami a požiadavkami. Ďalej zaisťujeme zabezpečenie stránok proti rôznym rizikám (vírusy, atď.). Tieto služby sú tiež poskytované v cene ročného poplatku.